27 04 2015

Engelsiz oyun parkları

Engelsiz oyun parkları |  görsel 1
Engelsiz oyun parkları |  görsel 2
Engelsiz oyun parkları |  görsel 3

Oyun oynamak her çocuğun hakkıdır düşüncesiyle Engelsiz Oyun Parkı’nın bir örnek teşkil edip bu nitelikteki parkların ülkemizde yaygınlaştırılması ya da mevcut parkların engelli ve engelsiz çocukların bir arada oynayabilecekleri şekilde yeniden yapılandırılması ve çoğaltılması dileğiyle... Devamı

27 04 2015

Fotoğraf

Fotoğraf |  görsel 1

Devamı

27 04 2015

Zihinsel Engelli Çocuklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Süreci

Zihinsel engelli çocukta bir çok sorun bir araya gelerek aile ve çocuk için yaşamı güçleştirir. Bu nedenle problemlerin çok iyi tanımlanması gereklidir. Bu tür engele sahip çocuklar 3 grupta ele alınmaktadır; A-İleri Derecede Zihinsel Engelliler B-Öğretilebilir Düzeyde Zihinsel Engelliler C-Eğitilebilir Düzeyde Zihinsel Engelliler Bilimsel ve bilinçli yaklaşım zihinsel engelli çocuğun daha bağımsız bir yaşama kavuşmasını sağlayabilir. Çocuğun klinik tablosu, zihinsel engelin nedenine ve diğer komplikasyonların olup olmadığına bağlı olarak farklılık gösterir. Bu nedenle her çocuğun tedavi ve rehabilitasyon programı farklılıklar içerir. Görülen problemlerin en aza indirilmesi ve onların topluma kazandırılması çok yönlü bir rehabilitasyon programıyla sağlanabilir. Ailenin eğitiminden, çocuğun eğitimine ve fiziksel çevresinin düzenlenmesine kadar bir dizi sorun göz önünde bulundurulmalıdır. Zihinsel engelli çocuklarda görülme olasılığı oldukça yüksek olan fiziksel engelinde olması durumunda rehabilitasyon yaklaşımlarını; genel olarak, tıbbi rehabilitasyon, özel eğitim uygulamaları, psikosoyal rehabilitasyon, davranış terapisi, fizyoterapi uygulamaları, iş ve uğraşı terapisi, işitme-konuşma terapisi, mesleki rehabilitasyon başlıkları altında toplayabiliriz. Bu yaklaşımların hepsi bir bütündür, hasta ve ailesi ise bu bütünün en önemli parçasıdır. Zihinsel engelli çocuklar bu yaklaşımlarından bir kaçına aynı anda ihtiyaç duyabilirler. Türkiye’de çocuklarına “zihinsel engel” teşhisi konulan aileleri birçok sorun beklemektedir. Bu sorunlardan en önemlisi çocuklarına nasıl bir rehabilitasyon yaklaşımı gerekliliği ve hangi merkezden bu yar... Devamı

27 04 2015

Serebral Palsi Nedir?   Günümüzde Serebral palsi bir hastalık tanımından öte genel bir kapsayıcı terim olarak bilinmektedir. Çocuklarına serebral palsi tanısı konulmuş ailelerin bilinçli olması, konu hakkında bilgilenmesi, çocuklarının rehabilitasyonu ve günlük yaşamda bağımsız olabilmeleri için son derece önemlidir. Aşağıda aileler için bilgiler yer almaktadır.   Serebral Palsi nedir? Yaptığımız her şey beynin kontrolü altındadır. Vücudumuzdaki her bir kas, beynin farklı bir bölgesi tarafından kontrol edilir. Serebral palside, bu beyin bölgelerinden birinde gelişim kusuru veya tahribat vardır. Serebral, beyinle ilgili demektir. Palsi ise kas kontrolünde yetersizliği veya kas zayıflığını anlatır. Sonuç olarak, serebral palsi beynin bir bölgesindeki hasar nedeniyle ortaya çıkan kas kontrol yetersizliğini anlatan bir terimdir. Serebral palsi terimi, yaşamın erken döneminde ortaya çıkan ve gelişmekte olan beyni etkileyen sorunları tanımlamak için kullanılır. Serebral palsili çocuklarda güçsüzlük, sertlik, yavaşlık, titreme ve denge bozukluğu gibi pek çok sorun gözlenebilir. Sorunlar hafiften ağıra değişiklikler gösterebilir. Hafif tip serebral palside, çocukların bir kol veya bacağında belli belirsiz bir acemilik vardır ve çoğu kez tanı güçlüğü yaşanır. Ağır tiplerinde ise günlük yaşam aktiviteleri sırasında çok ciddi güçlükler yaşanır. Görülme şekilleri nelerdir? Değişik tiplerde görülebilir mi? Evet, değişik tiplerde görülebilir. Spastik serebral palsi En sık görülen tiptir. Spastisite kasların tutuk ve gergin olması demektir. Kaslar, beynin hasarlı bölgesinden uygunsuz emirler aldıkları için olması gerekenden... Devamı

27 04 2015

CP AWARENESS..

CP AWARENESS.. |  görsel 1

Devamı